Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 74

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaivohuoneen ja Tuulensuojan välisen aukion sekä Siltapuiston rakennussuunnitelmat

 

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 74      

646/10.03.01.00.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen ja vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 26.5.2021:

 

Tekninen lautakunta pyysi lausuntoa vanhan kaupungin rannan katu-, puisto- ja vesihuoltosuunnitelmista Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta.

 

Alueellisen vastuumuseon edustajin kanssa pidettiin yhteispalaveri 12.5., jossa esiteltiin suunnitelmia. Palaverin yhteydessä kerrottiin kiveyksen muutettavasta sävystä. Esitetty sävy olisi punertava, poiketen suunnitelmiin merkitystä harmaasta. Pintakäsittely olisi suurimmilta osin poltettuna, mikä soveltuu hyvin esteettömäksi pintamateriaaliksi.

 

Suunnittelualue on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) sekä muinaisjäännösaluetta. Lausunnon mukaan maalla tehtävät yli 30 cm syvyyteen ulottuvat kaivuut valvotaan arkeologisesti ja niissä tehdään lain edellyttämät arkeologiset tutkimukset. Vedenlaiset kaivuut tulee tehdä myös arkeologisen valvonnan alaisena.  Lausunto on liitteenä. Lausunto ja sen ohjeistus otetaan huomioon rakennusvaiheessa.

 

LIITE A9, TEKLA 2.6.2021

 

Suunnitelmiin tarkennetaan käytettäväksi pääasialliseksi graniittinupukiveksi Liedon punaisen tumman ja vaalean. Nupukivi on kiinteistä pintamateriaaleista kattavin alueella. Läheltä tuleva kivi soveltuu kulttuurihistorialliseen paikkaan. Kiven hiilijalanjälki on merkittäväksi pienempi kauempaan tuotuihin verrattuna. Kirkkopuistossa olevien hiekkakäytävien punertava sävy tukee ehdotettua kivisävyä.

 

Lautakunta päätti 7.4.2021 kokouksessa, että kaikki mahdolliset tavat on tutkittava, jotta saadaan hulevesikuormaa pienemmäksi.

 

Käsitellyssä olevalla suunnittelualueella merkittävä muutos on hulevesipumppaamon purkuputken suurentaminen. Purkuputken suurentamisen tavoitteena on vastata yhtenä osana Kaivokadun alueen rankkasateiden tulviin. Hulevesien haitta-aineiden ja kiintoaineiden vähentäminen on tarkoituksenmukaista tehdä ennemmin verkoston latvaosissa kuin pumppaamon jälkeen. Hulevesipumppaamossa ja sen purkuputkessa virtaamat ovat rankkasateiden aikana niin suuria, ettei suodattimet pumppaamon jälkeen ole kohtuullisesti toteuttavissa rakennetussa ympäristössä. Vesihuollon kehittämissuunnitelmassa luodaan suuntalinjat toimenpiteille, jotka vähentävät vesistökuormituksia. Merkittävänä asiana kaupungin puolesta on edistää jäteveden käsittelyä laajentamalla toiminta-alueita.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon lausunnon ja toteaa, että lausunnossa edellytetyt arkeologiset kaivuut valvotaan ja toimitaan muinaismuistolain 15 § mukaisesti. Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelmamuutoksen, jossa pääasiallisina graniittinupukivinä ovat Liedon punaisen tumma ja vaalea.

Tekninen lautakunta toteaa huleveden kuormitusasian loppuun käsitellyksi käsitellyssä olevalta suunnittelualueelta.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa