Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 73

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotuksien hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville

 

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 73      

991/10.03.01.00.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 25.5.2021:

 

Rymättylän kirkon läheisyydessä sijaitsevat asemakaavassa kaduiksi merkityt Kirkkotie, Saiturintie, Porhonkuja ja Palstatie.  Ne on merkitty asemakaavassa tarkemmin pihakaduiksi Palstantietä lukuun ottamatta. Asemakaavan mukainen katualue on pääosin lunastamatta. Kirkkotien eteläosuudesta on lunastustoimitus vireillä. Naantalin kaupunki on Rymättylän kuntaliitoksesta asti ylläpitänyt Kirkkotietä vastaavalla tavalla kuin muita hallussa oleviaan katujaan. Alueen nykyiset kadut ovat rakentuneet aikojen saatossa, ja alueelta puutuu kattava vesihuoltoverkosto ja katuvalaistus. Alueen eteläosassa on kiireellinen tarve rakentaa ajanmukainen vesihuoltojärjestelmä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista rakentaa kadun kuivatus ja saneerata katu.

 

Katusuunnitelmaehdotuksissa on pyritty huomioimaan nykyiset aidat, puut ja rakennukset, jotka sijoittuvat katualueelle, niin että mahdollisemman vähän jouduttaisiin kadun rakentamisen yhteydessä niitä purkamaan. Joitakin aitoja ja puita joudutaan kuitenkin poistamaan, koska ajoradan minimileveydeksi suunnitelmassa on otettu 3,5 m, joka on pelastusreitin vähimmäisleveys. Kadulla on myös leveämpiä osuuksia, koska pihakadun minimiksi suositellaan 4,5 metriä. Kadun kuivatus on hoidettu avo-ojapainantein, reunakivin ja hulevesiverkoston ritiläkaivoilla. Kirkkotie ja Saiturintie on esitetty valaistavaksi.

 

Alueen kadut on suunniteltu pihakaduiksi, jolloin pysäköiminen pihakadulla pitää osoittaa erikseen. Alueelle on sijoitettu yksi pysäköinnille sallittu alue (yht. 2 autopaikkaa).

 

Suunnitelmat ovat liitteenä.

 

LIITTEET A4-A8, TEKLA 2.6.2021

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Kirkkotien, Saituritien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa