Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Maijamäen koulun FYKE-tilojen toteutus 2021 ja lisämääräraha

 

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 71      

15/02.02.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 26.5.2021:

 

Kuluvan vuoden investointien talousarvioon on osoitettu 750.000 euron määräraha Maijamäen koulun FYKE-tilojen peruskorjaamiseksi. Kohteen toteuttaminen tulisi ajoittaa koulun tarpeiden takia kesäkauteen siten, että tilat tulee pystyä ottamaan käyttöön syyslukukauden alussa tilatarpeiden takia käyttöön.

 

Rakennustyöt aloitettiin puitekumppanisopimusten perusteella toteuttamaan huhtikuuna alussa. Puitekumppanit antoivat kustannusarviot suunnitelmien mukaisista tehtävistä ennen töiden aloittamista. Kustannusarviot perustuivat suunnitelmiin, jotka eivät olisi olleet tavanomaisen pääurakkamuodon kilpailutukselle riittävän tarkat. Sen takia urakkaa lähdettiin toteuttamaan puitesopimuksen mukaisella laskutyöperiaatteella.

 

Rakentamisen yhteydessä kävi ilmi, että luokkien väliseinät olivat kevytrakenteisia kipsilevyseiniä, jotka oli poistettava niiden epäterveellisen huonon kunnon takia ja koska niihin ei ollut mahdollista kiinnittää uusia FYKE-kalusteita.

 

Poistamisen yhteydessä sivistysvirastosta tuli esiin ajatus, että luokkatilat tulee jaottaa toisin nyt, kun siihen tuli mahdollisuus. Kohteen arkkitehtisuunnittelusta ja pääsuunnittelusta vastaavalta taholta pyydettiin luonnos esitys mahdollisesta uudesta tilajaottelusta, joka täyttäisi tehokkaammin koulun tilatarpeet. AD.CE suunnittelu Oy:n kolme luonnosvaihtoehtoa annettiin sivistysvirastoon kommenteille. Yhdensuuntaisesti kaikki arvioitsijat valitsivat liitteenä olevan luonnosvaihtoehdon toteutettavaksi.

 

LIITE A2, TEKLA 2.6.2021

 

Vaihtoehdosta laskettiin uusittu kustannusarvio. Siinä otettiin huomioon, että työmaa-alue kasvaa 189 m2. Laajentuvaan alueeseen ei tule vaihtoehdossa merkittäviä rakenteellisia muutoksia, mutta toiminnallisesti tila saadaan olennaisesti tuottavampaan muotoon. Opetusvälinevarastojen väliseinät tulisi versiossa kokonaan puretuiksi ja kaikki kalusteet uusituiksi. Kustannusarviolisä on 100.000 euroa.

 

Rakennusurakoitsijoiden tekemän aikataulun mukaan tilat olisivat valmiita syksyn koulun alkamiseen mennessä viikolla 32.

 

Yritysvaikutusten arviointi

Päätöksellä ei ole erityisiä yritysvaikutuksia.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää, että Maijamäen koulun FYKE-tilojen muutos toteutetaan liitteenä olevan luonnossuunnitelman mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kohteeseen myönnetään 100.000 euron lisämääräraha.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa