Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Päätös hankinnan keskeyttämisestä saariston siivouspalveluja koskevassa tarjouskilpailussa

 

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 80     

852/02.08.00/2021      

 

 

Valmistelija Palvelupäällikkö Heli Rantala ja kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 2.6.2021:

 

Hankinnan kohteena on Saariston siivouspalvelut, johon sisältyvät Merimaskun päiväkoti, Velkuan koulu, Velkuan Kummelin palvelukeskus, Merimaskun vanhustentalojen yleiset tilat, Merimaskun kotipalvelun toimisto, Kensu (terveydenhoidon ja päiväkodin tiloja) sekä Haijaisten toimintakeskuksen tilat.

 

Hankintamenettely

 

Kyseessä on avoimella menettelyllä toimeenpantu EU-kynnysarvot alittava palveluhankinta, josta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa 12.04.2021.

 

12.04.2021 päivätyn tarjouspyynnön perusteella saatiin 8 tarjousta, joista 2 oli osatarjouksia.

 

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

 

Tarjouspyyntö ja sen liitteenä ollut palvelukuvaus olivat epäonnistuneita. Tehtäviä ja tehtävien edellyttämiä osaamisvaatimuksia ei kuvattu tarjouspyynnössä ja palvelukuvauksessa riittävän tarkasti (mm. ateriapalvelujen osalta puuttuivat työohjeet ja osaamisvaatimukset, siirtymät/siirtymäajat olisi tullut määritellä tarkemmin), jotta olisi saatu vertailukelpoisia tarjouksia.

 

Hankintalain 348/2007 73a §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 73 §:ssä.

 

Hankinnan keskeyttämiselle on edellä esitetyin perustein lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

 

Tarjousasiakirjojen julkisuus

 

Koska hankintayksikkö ei vielä ole päättänyt, tullaanko hankinta kilpailuttamaan uudelleen vai järjestetäänkö kyseinen palvelu kokonaan muulla tavoin, on tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta mahdollisessa tulevassa kilpailutuksessa perusteltua pitää saadut tarjoukset salassa, kunnes hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen uudessa hankintamenettelyssä tai päättänyt jättää hankinnan toteuttamatta tarjouskilpailuna.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Hankinta keskeytetään ja saadut tarjoukset pidetään salassa.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa