Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 02.06.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Työkoneiden ja kuorma-autojen vuokraaminen kuljettajineen - Puitesopimus 2021-2024, palveluntuottajien valinta

 

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 76      

1004/02.08.00/2021    

 

 

 

Valmistelija Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 27.5.2021:

 

Konevuokraus

Naantalin kaupungin tekniset palvelut käyttää omajohtoisiin kunnallistekniikan ja viheryksikön rakennus- ja kunnossapitotöihin maanrakennusurakoitsijoiden ja liikenteenharjoittajien maanrakennuskoneita, imulakaisukoneita, henkilönostimia ja kuorma-autoja kuljettajineen tarpeen mukaan, kun kaupungin oma kalusto ei riitä käynnissä oleviin työkohteisiin.

Kalustotarpeen ja kohteiden luonteen vaihdellessa sopimuskauden 2021-2024 aikana, kilpailutuksessa on pyritty saamaan tarjouksia tyypiltään ja kooltaan erilaisista koneista ja autoista siten, ettei erillistä kilpailuttamista tarvitse erikseen järjestää alkaviin työkohteisiin.

 

Saatujen tarjousten perusteella on muodostettu kokonaistaloudellisen edullisuusjärjestyksen mukainen toimittajarekisteri, jonka perusteella sopimuskauden aikana alkaviin työkohteisiin tilataan edullisuusjärjestyksessä, toimittamaan kykenevältä autoilijalta tai koneurakoitsijalta tarvittava kone, auto ja lisävarusteet tarjouksen mukaisella hinnalla.

 

Ulkopuolisen kaluston hankintaperiaate on seuraava: työmaasta vastaava työnjohtaja määrittää tarvittavan koneen ja sen erityistarpeet arviointilistan mukaisessa järjestyksessä. Mikäli listalla ensimmäisenä oleva kone ei ole saatavissa, siirrytään seuraavaan vapaaseen koneeseen.

Kaupungin oma kalusto työllistetään aina ennen ulkopuolisen kaluston hankkimista.

 

Tarjouskilpailu

 

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekniikan osasto on pyytänyt tarjouksia 10.5.2021 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjouspyyntö käsittää auto- ja konevuokrauksen vuosille 2021 - 2024. Tarjoukset pyydettiin jättämään 26.5.2021 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjouspyyntökirje

 

 

Tarjousten käsittely

 

Tarjoukset avattiin 26.5.2020 klo 13.00 alkaen. Tarjouksia jätettiin yhteensä 63 kpl eri koneista ja autoista.

 

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajien osalta.

 

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi tuntihinnat, joiden perusteella on laadittu toimittajarekisteri.

 

OHEISMATERIAALI: Tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten vertailutaulukko, toimittajarekisteri

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää valita vuokrattavat työkoneet ja kuorma-autot kuljettajineen annettujen tarjousten perusteella puitesopimuskumppaneiksi vuosille 2021-2024.

Tarjousten vertailutaulukossa ja Toimittajarekisterissä esitetyistä palveluntarjoajista valitaan puitesopimuskumppaneiksi koneluokan mukaan
-kuorma-autoihin: J&T Pajunen Oy, Turun Maakuljetus Oy, Kuljetusliike Timo Hyypiä Ky, Kuljetus H. Viherkoski Oy, Kaivuu ja kuljetus P & T Mäkelä Ay, Liikkeenharjoittaja Mikko Toissalo, T:mi J. Pietilä, Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy, Koneurakointi Lindqvist Oy ja KV-Koneurakointi Oy
-kaivinkoneisiin: Kuljetus H. Viherkoski Oy, Kaivuu ja kuljetus P & T Mäkelä Ay, Rakenne-Kylänpää Oy, T:mi J. Pietilä, T:mi Maanrakennus Mäkilä, T:mi Markus Tuominen, Naantalin ranta- ja maanrakennus Oy, Turun Aluekaivuu Oy, Koneurakointi Hakala & Hakala Oy ja KV-Koneurakointi Oy
-kunnossapitokoneisiin: Koneurakointi Hakala & Hakala Oy ja KV Koneurakointi Oy
-traktoreihin: T:mi Maanrakennus Mäkilä.

Tekninen lautakunta päättää solmia puitesopimuksen edellä lueteltujen urakoitsijoiden kanssa sopimuskaudelle 1.7.2021 - 30.4.2024.

 

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa