Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.05.2021/Pykälä 62

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Suovuoren ideasuunnitelma

 

Tekninen lautakunta 05.05.2021 § 62     

861/10.03.01.00.00/2021      

 

 

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 27.4.2021:

 

Suovuoren kartanon alueen kehittämisestä virkistys- ja ulkoliikuntakeskukseksi oli aloitteena valtuustossa vuonna 2019. Vuodelle 2020 talousarviossa kehittämissuunnitelmalle oli kohdennettu suunnittelumääräraha.

 

Kehittämissuunnitelma laadittiin yhteistyössä liikuntapaikkojen, tilalaitoksen ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kanssa.  Suunnitteluhanke aloitettiin sähköisellä asukaskyselyllä, kooste liitteenä. Kyselyn perusteella alueen palveluista tiedottamiseen oltiin osittain tyytymättömiä. Eniten kannatusta saivat nuotiopaikan sekä wc- ja pukutilojen rakentaminen alueelle. Liikuntatoiminnoista mikään yksittäinen toiminto ei noussut selvästi esiin.

 

LIITE A2, TEKLA 5.5.2021

 

Suunnittelun tavoitteena oli vastata esiin nousseisiin tarpeisiin ja luoda Suovuoren alueesta koko perheen toiminnallinen keskus, liikuntapainotteisesti. Haasteena alueella on vanhojen huonokuntoisten rakennusten vaatimat kunnostustyöt. Rakennusten kuntoa ei kartoitettu tämän suunnittelutyön yhteydessä.

 

Kyselyn jälkeen teetettiin ideasuunnitelma. Ideasuunnitelma koostuu maisema-analyysistä, nykytilan kartoituksesta, laajemmasta tavoitetilasta sekä kahdesta vaihtoehtoisesta tarkemman alueen ideasuunnitelmasta. Tarkemman alueen vaihtoehtoiset ideasuunnitelmat on laadittu Suovuoren kartanon ja sen edustan alueista aina lumetusalueelle saakka.

 

Ideasuunnitelma maisema-analyyseineen ja ideasuunnitelma VE 1 sekä vaihtoehtoinen ideasuunnitelma VE 2 ovat liitteenä.

 

LIITTEET A3-A4, TEKLA 5.5.2021

 

Suovuoren liikunta-alue kattaa varsin suuren alueen sisälleen. Alueen pohjoisosassa sijaitse Suovuoren kuntorata, keskellä on Suovuoren kartanon alue ja etelässä Suopellon koulu ja Taimon päiväkoti. Näiden alueiden välille mahtuu leikkipuistoja, koulun monitoimiareenaa, koirapuisto, frisbeegolf- ja lumetusalue.

 

Koko alueen tavoitetila:

 

Tavoitetilakartassa on esitetty koko alueen toimintojen tavoitetila. Nykyiselle kuntoradan alueelle on esitetty lisättäväksi luontopolku, opastusta ja maastopyöräreitti.

 

Kartanon ja Soinistentien väliselle puistoalueelle on esitetty hulevesipuistikkoa, koirapuisto siirrettäväksi itään ja pysäköintialue Soinistentien päähän. Leikkipaikkaverkoston tarkastelussa Kartanon läheisyyteen suositeltiin isompaa teemoitettua alueleikkipuistoa.

 

Isotalon puisto on esitetty lisättävän mm. oleskelualueita ja koulun ympäristöä kehitettäväksi lähinnä nykyisiä liikuntapalveluja uudistamalla.

 

Kartanon ja sen lähialueen toiminnoista on esitetty kaksi tarkempaa vaihtoehtoista ideasuunnitelmaa. Vaihtoehto 1 korostaa enemmän alueen aiempaa viljelykäyttöä ja vaihtoehto 2 on liikuntapainotteisempi.

 

Molemmissa vaihtoehdoissa kartanon alueelle on sijoitettu mahdollisiksi toiminnoiksi välinevuokrausta, wc-tilat ja ulkomyynti- ja tilanvuokrausta ja kahvila/ravintolatoimintaa. Koirapuisto on siirretty lumetusalueen länsipäähän. Viljelypalsta-alueet ja kuntoiluvälineet Peräniitynpuiston polun varrelta löytyvät molemmista vaihtoehdoista.

 

Tarkemman alueen ideasuunnitelma VE 1

 

Alueen länsiosaan on esitetty alueleikkipuistoa maanviljelyteemalla. Hiihtoharjoittelurata on esitetty uudelleen linjattavaksi ja sen keskelle on esitetty tapahtumaniittyä. Kartanon asuinrakennuksen eteen on esitetty maisemapeltoa, jossa olisi tuulimoottori. Asuinrakennuksen viereen on esitetty myös hedelmätarhaa grillikatoksineen.

 

Tarkemman alueen ideasuunnitelma VE 2

 

Alueelle on sijoitettu pumptrack- ja skeittirata. Alueen keskellä on reitistö, jonka varrella on erilaisia virikkeitä palloiluseinästä keppihevosrataan.

 

Laadittu tavoitetilakartta ja ideasuunnitelmat toimivat yhtenä lähtöaineistona alueen maankäytön suunnittelulle. Suovuoren tilan asemakaavamuutos on ajoitettu vuosille 2022-2024 voimassa olevassa kaavoituskatsauksessa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Suovuoren ideasuunnitelman.

 

Kokouskäsittely Tekninen johtaja teki päätösehdotukseensa lisäyksen: Ideasuunnitelma lähetetään tiedoksi ympäristö- ja rakennuslautakuntaan.

 

Muutettu päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen Suovuoren ideasuunnitelman. Ideasuunnitelma lähetetään tiedoksi ympäristö- ja rakennuslautakuntaan.

 

Päätös Teknisen johtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa