Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
Pöytäkirja 22.04.2021/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Bandeja Oy:n hakemus maa-alueen vuokraamiseksi

 

Tekninen lautakunta 07.04.2021 § 41    

     

 

 

Valmistelija Vs. Maankäyttöpäällikkö Pirjo Pitkänen 26.3.2021:

 

Bandeja Oy on hakenut 23.12.2020 päivätyllä kirjeellä maa-alueen vuokrausta kahta padel-pelikenttää varten.

 

OHEISMATERIAALI: hakemus liitteineen.

 

Yhtiön kanssa on neuvoteltu maa-alueen vuokraamisesta kahden ulkopadel-pelikentän ja niihin kuuluvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamista ja käyttämistä varten. Padel-kentät sijoittuisivat Teljentien kentälle Venevalkamantien puoleiseen päätyyn. Vuokra-alueelle on tarkoitus rakentaa ns. lasitetut panorama-kentät.

 

Vuokrattavalla maa-alueella on voimassa asemakaava. Vuokrattava alue on asemakaavassa merkitty palloilukentäksi.

 

Esityslistan liitteenä oli sijaintikartta ja asemakaavaote.

 

Vuokra-alue ei sisällä paikoitusalueita vaan asiakaspysäköinnissä käytetään yleisiä pysäköintialueita.

 

Vuokralainen on velvollinen huolehtimaan siitä, että yhtiöllä on kaikki rakennushankkeen toteuttamiseen tarvittavat viranomaisluvat ja että yhtiö noudattaa lainsäädännön ja viranomaisten mahdollisesti asettamia vaatimuksia ja määräyksiä.

 

Vuokra-aika on 15 vuotta. Vuokralaisella on oikeus perustellusta syystä irtisanoa vuokrasopimus yhden vuoden irtisanomisajalla.

 

Pinta-alaltaan noin 720 m2 suuruisen padelkenttä-alueen vuosivuokra on 900 euroa (1,25 €/m2). Vuokra noudattaa Turun kaupungin vastaavaan käyttötarkoitukseen annettujen alueiden vuosivuokraa.

 

Esityslistan liitteenä oli maanvuokrasopimusluonnos liitteineen.

 

Esittelijä Tekninen johtaja

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen maanvuokrasopimuksen Naantalin kaupungin sekä yhtiön Bandeja Oy välillä.

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa

 

Kokouskäsittely Puheenjohtaja Jaanto ehdotti Heikki Lindgrenin kannattamana, että asia jätetään pöydälle ja lähetetään lausunnolle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

 

Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja lähettää asian lausunnolle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.

  

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.04.2021 § 8     

206/10.00.02.01/2021      

 

 

Valmistelija Liikuntapalvelupäällikkö Maija Puolakanaho

 

 

Liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen henkilökunta on ollut yhdessä Maijamäen koulun liikunnanopettajien kanssa mukana miettimässä padel -kenttien sijoittamista Teljentielle.

 

Huolta on erityisesti aiheuttanut pesäpallokentän mahtuminen Teljentien kentälle. Tarkkojen mittausten jälkeen junnupesäpallokenttä saadaan sijoitettua kentälle viistoon nykyisen petankkialueen suuntaan, joten pesäpallon pelaaminen myös liikuntatunneilla on edelleen mahdollista. Tarvittaessa petankkikentät voidaan siirtää turvallisempaan paikkaan. Myös talviaikana kentälle voidaan edelleen jäädyttää luistelukenttä.

 

Padel -kenttien sijoittuminen lähelle Maijamäen yläkoulua ja lukiota tuovat liikuntatunneille lisämahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja liikkumiseen ja kentät ovat myös nuorten näkökulmasta helposti saavutettavia vapaa-ajalla. Padelin suosio on tällä hetkellä nouseva, joten uuden pelin sijoittuminen lähelle keskustaa lisää myös nuorten liikkumista ja mahdollistaa uuden harrastuksen löytymistä lähellä nuoren elinpiiriä.

 

Liikunnanopettajien kanta on, että padel -kentät on mahdollista sijoittaa Teljentielle yrittäjien esittämällä tavalla tietyin tarkennuksin. Opettajien näkemys on liitetty oheismateriaaleihin.

Myös liikuntapalvelut ja liikuntapaikkojen henkilökunta suhtautuu yrittäjien esittämään padel -kenttien paikkaan positiivisesti.

Lisäksi padel -kentät antavat huomattavan lisäarvon nyt vajaakäytössä olevalle kentälle ja kentän käytön lisääntyessä myös alueen jatkojalostus ja parantaminen tulee ajankohtaiseksi.

 

Esittelijä Vapaa-aikapalvelupäällikkö

 

Päätösehdotus Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Padel -kenttien rakentaminen Teljentien kentälle on kannatettava hanke, mikä elävöittää olemassa olevaa toimintaa ja tuo kaupunkilaisille uuden toivotun harrastusmahdollisuuden. Koulun liikunnanopettajien, liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen henkilökunnan kanta on, että padel -kenttien sijoittaminen kaavailulle paikalla ei estä edelleenkään koulun liikuntatuntien järjestämistä ja myös pesäpallon pelaaminen on mahdollista. Talviaikaan voidaan luistelukenttä jäädyttää Teljentien kentälle kuten aikaisempinakin vuosina. 

Lautakunta puoltaa padel -kenttien sijoittamista Teljentien kentälle esitetyllä tavalla. Vapaaseen käyttöön jäävä kentän osa tulee kunnostaa ja petankkikenttien käytön tulee myös jatkossa olla turvallista.

 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että vieraileville sirkuksille etsitään korvaava paikka ja sivistyspalvelut aloittaa neuvottelut Bandeja Oy:n kanssa kenttien vuokrahinnoista koulu- ja nuorisopassikäyttöön.

  


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa