Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/96

Kuulutus

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen ympäristöluvan muutospäätös ja 47 a §:n mukainen maa-aines- ja ympäristölupapäätös / J & T Pajunen Oy.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 26.9.2023.

 

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 19.9.2023 § 68 myöntänyt kymmenen vuoden määräajaksi maa-aines- ja ympäristöluvan sekä muuttanut päätöksellään 19.9.2023 § 67 toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupapäätöstä, jonka ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt 24.8.2022 § 49 J & T Pajunen Oy:lle. Ympäristöluvan muutospäätös koskee päätöksen mukaisen toiminta-alueen laajentamista vuokra-alueelle V2, joka sijoittuu nykyisen alueen eteläpuolelle, ja jossa tapahtuu jatkossa kiviaineksen murskaus. Maa-aines- ja ympäristölupa on myönnetty vuokra-alueella V2 tapahtuvalle kallion louhinnalle. Otettavan kiviaineksen kokonaismäärä on 290 000 k-m3 ja arvioitu vuotuinen ottomäärä on 29 000 k-m3. Jälkihoitotöiden jälkeen alue siirtyy asemakaavan mukaiseen käyttöön, jossa tehdään kiviaineksen murskausta. Toiminnassa noudatetaan ympäristölupapäätöksen 24.8.2022 § 49 kanssa yhteneväisiä toiminta-aikoja 16.8. - 14.6: poraaminen ma-pe klo 7-20, räjäytykset ma-pe klo 8-18, rikotus ma-pe klo 8-18, murskaus ja seulonta ma-pe klo 7-20, kiviaineksen kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 7-21 ja satunnaisesti ma-pe klo 6-22, sekä kivimurskeen kuormaus ja kuljetus lauantaisin klo 7-18. Muu kuormaaminen ja kuljetus suoritetaan ma-pe klo 7-21 ja la klo 7-18 sekä satunnaisesti su klo 9-16. Ottotoimintaa ei harjoiteta 15.6. - 15.8. välisenä aikana. Päätökset sisältävät ratkaisun toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Kuulutus on luettavissa 26.9.-2.11.2023 välisenä aikana Naantalin kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.naantali.fi. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätösten liitteenä olevissa valitusosoituksissa. Valitusaika päättyy 2.11.2023.

 

Päätösten antopäivä on 26.9.2023. Päätösten tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta eli 3.10.2023.

 

Tämä kuulutus ja päätökset ovat nähtävillä 26.9. - 2.11.2023 Naantalin kaupungin internetsivuilla www.naantali.fi.

 

Muutoksenhaku

 

Päätöksiin saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätösten liitteenä olevissa valitusosoituksissa. Valitusaika päättyy 2.11.2023.

 

Lisätietoja antavat:

 

ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, p. 040 482 4340 ja 044 733 4618, etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

Kuulutus on julkipantu Naantalin kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivuille (www.naantali.fi)

26.9. - 2.11.2023. Lisäksi kuulutuksen julkipanosta tiedotetaan Rannikkoseutu-lehdessä 29.9.2023.

 

Enni Lamppu

tiedonhallinnan asiantuntija

Julkaistu: 26.09.2023