Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/86

Kuulutus

 

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta ja päätös hakemuksesta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi / Rakenne-Kylänpää Oy

 

Kuulutuksen julkaisupäivä: 29.8.2023

 

Naantalin kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 29.8.2023 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa ja hakemuksesta ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi.

Päätös koskee kiinteistöllä 529-14-26-1 osoitteessa Ruonan yhdystie, Naantali tehtävää louhintaa ja louhitun kiven murskausta.

Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kiviaineksen louhinnan osalta on hyväksytty. Toimintaa on harjoitettava meluilmoituksen sekä päätöksen määräysten mukaisesti.

Hakemus Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi koskien kiinteistöllä tehtävää kiviaineksen murskausta on hylätty. Samalla on kielletty meluilmoituksen mukainen murskaustoiminta kiinteistöllä.

Päätös on voimassa 29.8.-31.12.2023. Päätöksen mukaisesti räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-16. Meluvaimennettua poravaunua käytettäessä porausta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-18. Muutoin porausta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 8-16. Louheen lastausta saa tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7-20 välisenä aikana. Päätöksessä on lisäksi määrätty mm. melun- ja pölyntorjunnasta sekä työstä tiedottamisesta.

 

Päätöksen antopäivä on 29.8.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 5.9.2023.

 

Tämä kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 29.8.-5.10.2023 välisenä aikana Naantalin kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi

 

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.10.2023.

 

Lisätietoja antavat:

ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi p. 044 733 4618, etunimi.sukunimi@naantali.fi

ympäristöpäällikkö Saija Kajala p. 040 482 4340 etunimi.sukunimi@naantali.fi 

Julkaistu: 29.08.2023