Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/49

Kuulutus

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 §:n mukainen ympäristölupapäätös toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi / Tonester Oy Ltd, Rymättylä, Naantali

 

Kuulutuksen julkaisupäivä: 24.5.2023

 

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 16.5.2023 § 35 myöntänyt Tonester Oy Ltd:lle ympäristöluvan olemassa olevan toiminnan olennaiseksi muuttamiseksi Naantalin kaupungin Maskulaisten kylässä, kiinteistöllä Ansala Oy RN:o 529-521-1-99, osoitteessa: Huhdantie 4, Rymättylä. Luvan muutos koskee käytettävien raaka-aineiden määrää, valulinjojen lisäystä ja tuotannon kasvua. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään muuttanut Tonester Oy Ltd:n toimintaa koskevan Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan 21.04.2016 § 25 lupamääräyksiä 8 ja 25 ja lisännyt lupamääräykset 8a, 8b, 8c, 17a, 22a, 22b, 22c, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Muilta osin Naantalin kaavoitus- ja ympäristölautakunnan myöntämää ympäristölupapäätöstä 21.04.2016 § 25 on edelleen noudatettava.

 

Päätöksen antopäivä on 24.5.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 31.5.2023.

 

Tämä kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 24.5. - 30.6.2023 Naantalin kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi.

 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 30.6.2023.

 

Lisätietoja antavat:

 

ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, p. 040 482 4340 ja 044 733 4618, etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

Julkaistu: 24.05.2023