Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/33

Kuulutus

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupapäätös / Palovuoren Kivi Oy, Isosuon maankaatopaikan louhos

 

Kuulutuksen julkaisupäivä: 25.4.2023

 

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on 18.4.2023 § 28 myöntänyt Palovuoren Kivi Oy:lle määräaikaisen ympäristöluvan. Päätös koskee maankaatopaikan laajennuksen yhteydessä toimenpideluvalla louhittavan kiviaineksen murskausta. Toiminta sijoittuu Naantalissa Isosuontiellä kiinteistöille 529-24-2-1 ja 529-416-1-15. Lupa on voimassa 31.12.2025 asti. Lupa on myönnetty alueelta vielä louhimatta olevalle noin 23 500 m3ktr määrälle. Louhittavan alueen pinta-ala on noin 0,25 ha. Päätös sisältää ratkaisun toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan kiviaineksen murskausta saa suorittaa 16.8.- 14.6. välisenä aikana ma-pe klo 7-20 ja rikotusta ma-pe klo 8-18. Kiviaineksen murskaustoiminta ja rikotus eivät ole sallittu 15.6.-15.8. välisenä aikana. Porausta ja räjäytyksiä saa tehdä ma-pe klo 8-18 ja kuormaamista sekä kuljettamista ma-pe klo 7-20.

 

Päätöksen antopäivä on 25.4.2023. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 2.5.2023.

 

Tämä kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 25.4. - 1.6.2023 Naantalin kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi Tieto kuulutuksesta julkaistaan myös Maskun kunnan verkkosivuilla.

 

Muutoksenhaku

 

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.6.2023.

 

Lisätietoja antavat:

 

ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, p. 040 482 4340 ja 044 733 4618, etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

Julkaistu: 25.04.2023