Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/30

Kuulutus

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 § mukainen päätös ympäristömelun mittaussuunnitelman hyväksymisestä; J & T Pajunen Oy

 

Naantalin kaupungin ympäristöpäällikkö on 22.3.2023 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisesta ympäristömelun mittaussuunnitelman hyväksymisestä. Mittaussuunnitelma perustuu J & T Pajunen Oy:n ympäristöluvan 24.8.2022 § 49 lupamääräykseen nro 22.

 

Muutoksenhaku

 

Ympäristöpäällikön tekemästä päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen tekijän on toimitettava valituskirjelmä 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta, osoitteeseen Naantalin kaupunki, Ympäristö- ja rakennuslautakunta, PL 43, 21101 Naantali.

 

Kuulutuksen julkaisupäivä on 24.3.2023. Päätöksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta eli 31.3.2023.

 

Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 2.5.2023.

 

Lisätietoja antavat:

 

ympäristöpäällikkö ja ympäristönsuojelutarkastaja, p. 040 482 4340 ja 044 733 4618, etunimi.sukunimi@naantali.fi

 

 

 

 

 

 

Kuulutus on julkipantu Naantalin kaupungin ilmoitustaululle ja kotisivuille (www.naantali.fi) 24.3. - 2.5.2023. 

 

 

Julkaistu: 24.03.2023