Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/94

ELY_fin

 

KUULUTUS SUUNNITTELUN ALOITTAMISESTA

 

Maantie 189 parantaminen rakentamalla Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä Porhonkallion-Virpin uudelle kaava-alueelle, Naantali, tiesuunnitelma

 

Naantalin kaupunki, sovittuaan asiasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa, käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

 

Naantalin kaupungin laatiman Porhonkallion-Virpin asemakaavan mukaisesti Virventien alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä toteutetaan maantielle189.

 

Kuulutus on julkaistu Naantalin kaupungin tietoverkossa 13.9.2022.

 

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a §).

 

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

 

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §).

 

Naantalin kaupunki käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin tietosuojakäytänteistä tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa: https://www.naantali.fi/fi/osallistuminen-ja-paatoksenteko/ota-yhteytta/tietosuoja

 

 

Lisätietoja antavat:

Naantalin kaupunki Heli Ojanen, puh +358 50 3390 562, heli.ojanen@naantali.fi ja Varsinais-Suomen ELY-keskus Timo Bäcklund, puh +358 295 022 782, timo.backlund@ely-keskus.fi  sekä Destia Oy (suunnitelmaa laativa konsultti) Matti Vuolamo, puh +358 400 797 301, matti.vuolamo@destia.fi

 

 

Naantalin kaupunki / Tekniset palvelut

Julkaistu: 14.09.2023