Dynasty tietopalvelu Haku RSS Naantalin kaupunki

RSS-linkki

http://aleksis.naantali.fi:80/Dyn10Web/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/12

 

Aluevaalit 2022

 

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajan­jak­so on ko­ti­maassa 12. - 18.1.2022 (keskiviikosta tiistaihin) ja ul­ko­mail­la 12. - 15.1.2022. Suomalaisessa laivassa ulkomaan en­nak­ko­ää­nes­tys voi­daan aloit­taa jo 5.1.2022.

Äänioikeus ja äänestäminen

Aluevaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta on joku kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluva kunta 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseiseen hyvinvointialueeseen kuuluvassa kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on tallennettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan aluevaaleissa.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi.

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestys

Vaalipäivän äänestyspaikat Naantalissa:

Äänestysalue  Äänestyspaikka ja osoite

  1. Keskusta-Luonnonmaa Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
  2. Ruona-Viluluoto Ruonan päiväkoti, Kurkelankatu 2, 21100 Naantali
  3. Karvetti-Tammisto Karvetin koulu, Teräskatu 2 A, 21110 Naantali
  4. Naantali pohjoinen Suopellon koulu, Rimpikuja 4, 21110 Naantali
  5. Merimasku Merimaskun koulu, Iskolantie 9, 21160 Merimasku
  6. Rymättylä  Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 Rymättylä
  7. Velkua  Sinervon talo, Sauniementie 5, 21195 Velkua

 

Äänestys alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.

Ennakkoäänestys

Aluevaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. - 18.1.2022. Naantalissa ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kaupungintalo, K-Supermarket Ukko-Pekka, Merimaskun ja Rymättylän kirjastot sekä Velkuan palvelupiste.

Ennakkoäänestyspaikat Naantalissa

 

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

 

12. - 14.1.2022

klo 9.00 - 18.00

 

15. - 16.1.2022

klo 10.00 - 16.00

 

17. - 18.1.2022

klo 9.00 - 18.00

 

 

 

K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 21100 Naantali

 

12. - 14.1.2022

klo 10.00 - 19.00

15.1.2022

klo 10.00 - 16.00

17. - 18.1.2022

klo 10.00 - 19.00

 

 

Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, 21160 Merimasku

 

12.1.2022

klo 9.00 - 15.00

13.1.2022

klo 13.00 - 19.00

14.1.2022

klo 9.00 - 15.00

17.1.2022

18.1.2022

klo 13.00 - 19.00

klo 9.00 - 15.00

 

 

Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, 21140 Rymättylä

 

12.1.2022

klo 9.00 - 15.00

13.1.2022

klo 13.00 - 19.00

14.1.2022

klo 9.00 - 15.00

17.1.2022

18.1.2022

klo 13.00 - 19.00

klo 9.00 - 15.00

 

 

Velkuan palvelupiste, Kummeli, Sauniementie 3, 21195 Velkua

 

12. - 14.1.2022

klo 9.00 - 15.00

17. - 18.1.2022

klo 9.00 - 15.00

 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri Hanna Fagerlundille, puh. 044 4171 237. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa kaupungin palvelupisteistä sekä Naantalin kaupungin verkkosivuilta www.naantali.fi.

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä

Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on tehnyt Naantalin kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen. Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaan.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali), puhelin 02 434 5111. Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 044 733 4552.

 

Naantalissa 25.11.2021

Keskusvaalilautakunta

 

 

Kuulutus on julkipantu keskusvaalilautakunnan kokoustiloihin ja Naantalin kaupungin ilmoitustaululle sekä verkkosivuille (www.naantali.fi) 1.12.2021-24.1.2022. Kuulutus julkaistaan lisäksi Rannikkoseudussa 3.12.2021 ja Seutusanomissa 2.12.2021.

 

Enni Lamppu

tiedonhallinnan asiantuntija

 

Julkaistu: 17.01.2022